Cookie- og privatlivspolitik

Politik for brug af Realkreditkonsulenternes hjemmesider, herunder realkreditkonsulenterne.dk, laaneovervaagning.dk lånetjek.dk mv.

Cookiepolitik

Generelt om cookies

Ved besøg på eller brug af Realkreditkonsulenternes hjemmesider, herunder lånetjek.dk, giver brugeren samtykke til Realkreditkonsulenternes anvendelse af cookies.

En cookie er en lille tekstfil, der af brugerens internet browser lagres på brugerens computer, smartphone, tablet eller lignende enhed med det formål at genkende brugerens computer og indhente data om brugeren. Cookieteknologien gør det f.eks. muligt for hjemmesider at huske om brugeren er logget ind, at tilpasse visningen af hjemmesiden til den enkelte bruger eller at indsamle besøgsstatistik. Cookies kan generelt ikke se brugerens navn, hvem der bruger enheden, eller hvor brugeren bor, medmindre brugeren selv oplyser dette. Cookies kan desuden ikke sprede computervirusser eller andet skadeligt programmel.

Nedenfor fremgår det hvilke konkrete cookies, der anvendes på Realkreditkonsulenternes onlinetjenester. Ligeledes kan der læses, hvordan brugeren afslår brugen af cookies eller tilbagekalder sit samtykke.

Hvilke cookies benyttes?

Realkreditkonsulenterne bruger tredjepartscookies fra Google Analytics til at indsamle besøgsstatistik og måle trafikken på onlinetjenesterne med det formål at løbende kunne optimere onlinetjenesterne. Brugeren kan læse tekniske oplysninger om cookies fra Google Analytics

Hvornår sættes cookies på brugerens enhed?

Medmindre andet oplyses, sættes de anvendte cookies på brugerens enhed, når denne besøger eller bruger onlinetjenester, herunder lånetjek.dk.

Afvis eller slet cookies

Man kan slette eller blokere cookies ved at ændre indstillingerne i sin browser eller på sin mobile enhed. Fremgangsmåden afhænger af, hvilken browser der benyttes.
For så vidt angår Google Analytics, kan man fravælge disse cookies ved at benytte følgende browsertilføjelse: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Der kan læse mere om, hvordan man i øvrigt sletter eller blokerer cookies på denne side (eksternt link): http://minecookies.org/cookiehandtering/

Konsekvenserne af brugernes valg vedrørende cookies

Såfremt brugeren vælger at acceptere brugen af cookies, vil de omtalte cookies blive placeret på de(n) af brugerens enheder, som er benyttet til at tilgå den pågældende onlinetjeneste.
Hvis brugeren afviser eller sletter cookies kan det påvirke brugeroplevelsen, herunder hindre at onlinetjenesterne fungerer med hensyn til f.eks. navigation, funktioner som kræver login mv.

 

Privatlivspolitik

Den dataansvarlige

Realkreditkonsulenterne er dataansvarlig. De nærmere kontaktoplysninger til den dataansvarlige fremgår ovenfor under pkt. ”Indledning”.

Indsamling og brug af personoplysninger

Personoplysninger bruges til at gennemføre den service, som oplysningerne er indsamlet i forbindelse med. Oplysningerne bruges derudover til at få større kendskab til brugerne af websitet.

Denne brug kan bl.a. omfatte undersøgelser og analyser, der er rettet mod en forbedring af Realkreditkonsulenternes produkter, tjenester og teknologier, samt visning af indhold, der er tilpasset brugerne.

Derudover behandler de personoplysninger, som måtte være indeholdt i mails, der indsendes til via enten e-mail eller via kontaktformular på hjemmesiderne. Formålet ved behandlingen af disse oplysninger er at behandle den pågældende henvendelse.

Modtagere og behandlere af personoplysninger

Personoplysninger behandles normalt udelukkende af Realkreditkonsulenterne, medmindre anden brug følger af henvendelsens natur eller opgavens art.

I forbindelse med tilvalg af services eller andre produkter hos Realkreditkonsulenterne, gives der samtykke til, at kan videregive oplysninger til tredjemand med henblik på opfyldelse af aftalen.

benytter Google Analytics til indsamling af besøgsstatistik. Brugerens IP-adresse videregives i anonymiseret form til Google og er således ikke personhenførbar. Google kan videregive de indsamlede informationer til tredjepart, såfremt loven kræver det eller tredjeparten udfører opgaver for Google. Googles privatlivspolitik kan læses her: http://www.google.com/intl/da/policies/privacy/.

Obligatoriske og valgfrie personoplysninger

Såfremt afgivelsen af en bestemt oplysning er obligatorisk, vil dette være fremhævet eller oplyst i umiddelbar tilknytning til den pågældende formular eller det pågældende tekstfelt. Tilstedeværelsen af en asterisk (*) ved et felt indebærer, at det pågældende felt er obligatorisk, medmindre andet er oplyst.

Er intet anført om, hvorvidt et felt er obligatorisk, er det valgfrit for brugeren at udfylde den pågældende oplysning.

Automatiske indsamlingsprocedurer

Der indsamles besøgsstatistik. Automatiske indsamlingsprocedurer gennemføres i øvrigt i det omfang.

Indsigts-, rettelses- og indsigelsesadgang mv.

I det omfang, der behandles personoplysninger om brugeren, har brugeren ifølge persondataloven ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, der kan henføres til den pågældende, medmindre oplysningerne er omfattet af Realkreditkonsulenternes tavshedspligt.

Brugeren har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer der er registreret om den pågældende, og brugeren kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i Persondataloven.

Hvis brugeren ønsker adgang til de oplysninger, som er registreret om brugeren hos Realkreditkonsulenterne, skal brugeren rette henvendelse til info@realk.dk eller telefon 71 995 996. Er der registreret forkerte data, eller har brugeren andre indsigelser, kan der rettes henvendelse samme sted.

Såfremt det viser sig, at de oplysninger eller data, der behandles om brugeren, er urigtige eller vildledende, har brugeren ret til at kræve disse berigtiget, slettet eller blokeret.

Oplysninger opbevares i fem år efter aftalens ophør.

Brugeren kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om brugeren gøres til genstand for behandling. Brugeren kan også til enhver tid tilbagekalde sit samtykke. Brugeren har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende brugeren. Klage indgives til Datatilsynet, jfr. persondatalovens § 58, stk. 1.

Beskyttelses af personoplysninger

Ifølge persondataloven skal brugerens personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt.

Realkreditkonsulenterne gemmer brugerens personlige oplysninger på computere med begrænset adgang, som er placeret i kontrollerede faciliteter. Data leveret via Realkreditkonsulenternes hjemmesider sendes via en krypteret SSL forbindelse.

Realkreditkonsulenterne kan dog ikke garantere 100 procent sikkerhed ved dataoverførsler via internettet. Det betyder, at der kan være en risiko for, at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til oplysninger, når data sendes og opbevares elektronisk.

Ved mistanke om tredjemands adgang til oplysninger, skal der gives besked til Realkreditkonsulenterne straks.

Menu