Danske Bolig Fri – Nyt boliglån fra Danske Bank

Danske bank har i dag lanceret et boliglån som de kalder for Danske Bolig Fri.

Lånet minder om et helt almindeligt prioritetslån, da det har en variabelt rente, der bygger sig på en 3 måneders CIBOR rente, samt et tillæg der fastsættes individuelt.

Fordelen ved boliglånet

Det smarte ved Danske Bolig Fri er i lighed med de øvrige prioritetslån, at du får en øget fleksibilitet.
Dette betyder at du har mulighed for at slå din afdragsfrihed til og fra som du ønsker (og banken vil godkende det).

Lånet er også nemt at indfri, og du skal ikke bekymre dig om kurser mv. da det altid kan “købes tilbage” til kurs 100.

Da renten er baseret på CIBOR3, er den også ganske lav, og i sagens natur baseret på en kort pengemarkedsrente (3 måneder), hvilket så længe vi har en normal rentestruktur, er lavere end et lån med fast rente i hele lånets løbetid.

Ulempen ved lånetypen

Risikoen du løber ved dette lån, er at lånet er bygget op på en 3 måneders CIBOR rente, hvilket vil sige at lånet bliver oftere tilpasset end et realkreditlån.

Du kan som boligejer opnå ca. samme rente på et F3 lån. Altså hvor renten er fast i 3 år, fremfor kun 3 måneder.

En anden (væsenlig risiko, er at rentetillægget på ingen måde er fast, og kan ændres med blot 6 måneders varsel.

Bidrag eller rentetillæg?

Til forskel fra et almindeligt realkreditlån, så betaler på dette lån, det de kalder et rentetillæg.

På overfladen kan det jo lyde som det samme, men der er en stor forskel.

Et rentetillæg fastsættes nemlig for den enkelte kunde. Dvs. du kan måske få et andet rentetillæg end din nabo, selvom i har samme boligværdi og lånestørrelse.

En bidragssats bliver sat ud fra en række objektive kriterier, og kan ikke efterfølgende ændres, medmindre du ikke betaler dine lån til tiden, eller at ALLE andre låntagere også sættes op.

Rentetillæget kan i grove træk sættes op, hvis “banken ønsker det”. Dette kunne fx være hvis de mener der er mere risiko ved dig som kunde (arbejdsløshed), eller hvis de blot vil tjene flere penge.

Hvorfor lancerer de dette lån?

I kølvandet på Totalkredits “bidragsskandale”, er kunderne blevet mere opmærksomme på det “negative” i at betale bidrag.

Derudover giver disse lån banken en højere indtjening, da de ved traditionelle realkreditlån “kun” beholder bidraget, mens de sender renteindtægten direkte videre til investorerne.

Med disse boliglån, beholder de hele kagen selv.

anbefaler

Vi mener i udgangspunktet det er fint med denne lånetype som supplement til almindelige realkreditlån.

Den øgede fleksibilitet, som man fx også kender fra fx  

v7

LÅNEOVERVÅGNING
– Få besked når du betaler for meget for dine lån.

Du undgår at gå glip af store gevinster når renten bevæger sig op eller ned.
I gennemsnit sparede vores PLUS kunder 194.518 på deres lån i 2021 og 5.034 i bidrag om året.

1 Kommentar. Skriv kommentar

  • Danske Bank forlanger at man flytter alle ens aktiver over til dem og opretter konto. Hvis man har stor formue, så vil flytteomkostningerne være store i absolutte tal. Dertil er der ofte stort besvær ved at flytte aktiedepoter, eksempelvis lang behandlingstid. Danske Banks aktiehandelsplatform kan ikke konkurrere med f.eks. Nordnets i funktionalitet og omkostningsniveau. Dvs. der er væsentlige ulemper ved Danske Bolig Fri. Desværre….

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Fill out this field
Fill out this field
Indtast venligst en gyldig e-mailadresse.

Menu