Generelle forretningsbetingelser


North Realkredit har tilladelse fra Finanstilsynet, til at yde Finansiel rådgivning. Dette betyder at vi er professionelt ansvarsforsikret.

Generelle betingelser og vilkår

Følgende betingelser og vilkår gælder for alle ydelser, der leveres i henhold til aftale med North Realkredit.

Indledning

Nedenstående betingelser gælder for alle ydelser leveret af

North Risk Realkreditrådgivning ApS
Nørgaardsvej 32
2800 Kongens Lyngby
CVR: 27077048,

Herefter kaldet North Realkredit.

Markedsføring

North Realkredit kan via e-mail, SMS og andre medier sende nyhedsbreve, produktinformation og andet materiale om egne tilsvarende produkter eller ydelser.
Sådanne henvendelser kan til enhver tid gebyrfrit frabedes ved at rette henvendelse til Realkreditkonsulenterne.

 

Udveksling af data

North Realkredit kan som led i sit arbejde med at indhente låne tilbud, nye lån, eller forhandling om tilvejebringelse af kundeforhold udveksle data med de banker og kreditforeninger North Realkredit  finder det hensigtsmæssigt at udveksle data med. Der vil blive bedt om særskilt samtykke til at dele disse data.

North Realkredit har i denne forbindelse ret til at modtage oplysninger retur fra bankerne omhandlende omfanget at kundeforhold og låneoptagelser.

Lovvalg og værneting

Eventuelle tvister om disse betingelser og vilkår skal afgøres efter dansk ret og ved danske domstole.

Digital Overvågning 

Ud over de generelle betingelser og vilkår, gælder følgende betingelser og vilkår, hvis der er indgået aftale om Digital Overvågning, eller PREMIUM.

Produktet

Med Digital Overvågning tilbyder North Realkredit at foretage løbende overvågning af realkreditlån.
Låneovervågningen udføres som udgangspunkt dagligt. Dette kan variere afhængigt af markedets forhold.
North Realkredit forbeholder sig retten til at ændre hyppigheden af overvågning uden varsel.

Bindingsperiode

Abonnementet kan til en hver tid opsiges. Der er ingen bindingsperiode.

Betaling for resterene del af en forudbetalt måned refunderes ikke ved opsigelse.

Betaling

Betaling for Digital Overvågning opkræves månedsvis via betalingskort, eller halvårligt via Betalings Service.

Betaling bliver trukket automatisk.

Ved manglende betaling vil der blive fremsendt en faktura, hvorpå kan være tilskrevet faktureringsgebyr.

Manglende betaling anses for misligholdelse af aftalen.

Lånekriterier

North Realkredit forbeholder sig retten til på egen hånd at fastsætte relevante lånekriterier.
Lånekriterier kan til enhver tid ændres ensidigt af North Realkredit.
Når lånekriterierne opfyldes vil der blive fremsendt en meddelelse omkring mulighederne for at skifte lån.
Det bemærkes, at denne meddelelse ikke er et udtryk for tilbud afgivet af , men alene en opfordring til at søge rådgivning.

Ansvar

North Realkredit er ikke ansvarlig for tab, der skyldes manglende oplysning om lånetilbud.
North Realkredit er ikke ansvarlig for tab i forbindelse med låneomlægning, der ikke skyldes forhold, som hverken var eller burde være bekendt med.
North Realkredit er ikke ansvarlig for indhentelse af seneste betalingsoplysninger.
North Realkredit er ikke ansvarlig for tab, der følger af manglende betaling.

Lånerådgivning

Produktet indeholder ikke lånerådgivning. Dette kan dog aftales seperat via en rådgivningsaftale eller en PREMIUM aftale. Vilkår herfor vil fremgå.

Menu